Avrora contact_centre for_partners info@avrora.ua Instagram Youtube Facebook Tiktok Telegram Linkedin Viber

Затверджено Наказом

ТОВ «ВИГІДНА ПОКУПКА»

№63-А від 18.11.2021

 

 

ПРАВИЛА

проведення акції

«РОЗІГРАШ: У КОГО ДОВШИЙ? 25-28.11 (ЧОРНА П'ЯТНИЦЯ)»

 

1.ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ЦИХ ПРАВИЛАХ, ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

У цих Правилах, якщо інше не зазначено в окремих положеннях цих Правил, застосовуються наступні терміни, які мають наступне значення:

1.1.Товариство з обмеженою відповідальністю «ВИГІДНА ПОКУПКА» ідентифікаційний код юридичної особи згідно ЄДРПОУ 41130363 (далі за текстом – ТОВ «ВИГІДНА ПОКУПКА») - юридична особа, створена та зареєстрована згідно з законодавством України, місцезнаходження: Україна, м.Полтава, пр.Першотравневий, буд. 18а.

1.2.«Організатор, Виконавець Акції» - ТОВ «ВИГІДНА ПОКУПКА».

1.3.«Територія проведення Акції» - мережа магазинів ТМ «Аврора мультимаркет» на території України, відповідно до п. 2.2. даних Правил.

1.4.«Веб-сайт, сайт» – веб-сайт Організатора: https://avrora.ua/.

1.5.«Акція» (далі за текстом – Акція) – маркетинговий захід під назвою «РОЗІГРАШ: У КОГО ДОВШИЙ? 25-28.11 (ЧОРНА П'ЯТНИЦЯ)», Організатором та Виконавцем якого є ТОВ «ВИГІДНА ПОКУПКА», що проводиться згідно умов цих Правил і передбачає акційний розіграш головних призів серед Учасників, які виконали умови Акції .

1.6.«Правила Акції» або «Правила» - цей документ, умови якого викладені нижче. Інформування про Правила та умови Акції здійснюється шляхом розміщення цих Правил на корпоративному веб-сайті ТОВ «ВИГІДНА ПОКУПКА».

1.7.«Учасник Акції» - фізичні особи, які відповідають вимогам, визначеним у п.3.1. даних Правил, на яких не поширюються обмеження встановлені даними Правилами та які виконали умови участі у Акції у відповідності до вимог даних Правил.

1.8. «Приз» - сертифікат мережі магазинів ТМ «Аврора мультимаркет», який може бути використаний Переможцем Акції під час придбання ним товарів в мережі магазинів ТМ "Аврора мультимаркет" в якості знижки відповідно до Правил програми лояльності «Грошове дерево». Знижка надається в розмірі частини вартості товару з ПДВ на будь-яку суму за умови, що сума оплати грошовими коштами становитиме не менше 0,1 грн за кожну одиницю товару у чеку. Сертифікат та бонуси не мають грошового вираження і не можуть бути отримані в грошовому еквіваленті.

1.9. «Переможець акції»- фізична особа, яка відповідає вимогам, визначеним у п.3.1. та виконала умови акції викладені в розділі 3 даних Правил.

1.10. «Бонусна карта» (далі за текстом-БК) - карта лояльності, яку отримують переможці акції й на яку нараховуються бонуси.

1.11. «Бонуси»- це  умовна одиниця розрахунку еквівалентна одиниці національної валюти України, що нараховується на БК.

 

2. ТЕРИТОРІЯ І ТЕРМІН ДІЇ (СТРОК) ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

2.1. Термін дії (строк) проведення Акції - розпочинається з «25» листопада 2021 року та діє по «28» листопада 2021 року включно.

2.2. Акція проводиться в мережі магазинів ТМ «Аврора мультимаркет» на території України, підконтрольній українській владі, за винятком території Автономної Республіки Крим та м.Севастополь у зв’язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 р. № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької області та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про не відкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України, підписаного 13 квітня 2014 року). Дане обмеження не розповсюджується на громадян України, які проживають на таких територіях, за умови, якщо вони належним чином та в повному обсязі виконають всі вимоги та умови цієї Акції, а також виявлять бажання та матимуть змогу самостійно отримати належні їм Призи у спосіб та місці погодженому Організатором.

2.3. Розіграш призів відбудеться «30» листопада 2021 року.

2.4. Час та/або дата, визначені для підведення підсумків та визначення переможців, можуть

бути змінені Організатором.

2.5. У разі настання обставин, зазначених у п. 2.4. даних Правил Організатор повинен додатково проінформувати Учасників Акції про зміну часу та/або дати підведення підсумків та визначення переможців розіграшу із зазначенням нового, визначеного часу та/або дати.

 

3. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ

3.1. Учасниками Акції є фізичні особи, котрі на момент проведення розіграшу досягли повноліття (18 років) або фізичні особи, котрі не досягли повноліття (18 років)  у разі їх представництва відповідно до ст.242 Цивільного кодексу України та проживають на території України, визначеної відповідно до п. 2.2. даних Правил, та які виконали умови участі у Акції у відповідності до вимог даних Правил.

3.2. Щоб стати Учасником Акції необхідно:

3.2.1. Придбати будь-який товар в мережі магазинів  ТМ «Аврора мультимаркет» у встановлений п.2.1. Правил термін.

3.2.2. Зробити  одне фото на якому прикласти чек купленого товару до лінійки щоб було чітко видно довжину чека.

3.2.3. З відкритого профілю Instagram поділитись цим фото в історії у соціальній мережі Instagram з відміткою  @avrorasogodni та хештегом #уменедовший.

3.2.4. Надіслати фото, зроблене у відповідності до п.3.2.2. в Instagram у DIRECT у профіль @avrorasogodni.

3.2.5. У випадку надання Учасником декількох фото передбачених пп.3.2.2 до уваги береться те фото, де довжина чека є довшою.

3.3. Не визнаються Учасниками і не мають права брати участь в Розіграші:

3.3.1. недієздатні особи;

3.3.2. особи, які не виконали умови участі в Розіграшу та/або порушили ці Правила.

 

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ ТА РОЗІГРАШ ПРИЗІВ

4.1.Переможці будуть визначені Виконавцем Акції серед Учасників Акції, які виконали всі умови згідно розділу 3 даних Правил Акції, шляхом створення таблиці з колонками «номер», «нік», «довжина чека», «фотодоказ» й визначенням 5 (п’яти) найдовших чеків.

4.2.Результати розіграшу будуть розміщені на офіційній сторінці мережі магазинів
ТМ «Аврора мультимаркет» в соціальній мережі
Instagram @avrorasogodni.

4.3.Переможці Акції будуть проінформовані про право отримання Призу шляхом сповіщення у DIRECT та/або засобами телефонного зв’язку.

4.4.У строк, що не перевищує 7 (семи) днів Переможці зобов’язані повідомити свої дані Виконавцю Акції: ПІБ, дата народження, контактний номер телефону.

4.5. Учасник, викритий у навмисному перекручуванні реєстраційних даних (своїх або чужих), фальсифікації результатів Розіграшу або спробі незаконного отримання Призів з використанням технічних або будь-яких інших засобів, за одноособовим рішенням Виконавця/Організатора дискваліфікується та не бере подальшої участі в Розіграші.

4.6. Оподаткування Призів в Акції здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

 

5. ПРИЗОВИЙ ФОНД. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРИЗУ.

5.1. Призовий фонд складається з 5 (п’яти) сертифікатів з бонусами на покупки в мережі магазинів ТМ «Аврора мультимаркет»:

5.1.1. за 1 місце-сертифікат з бонусами на 2 000 (дві тисячі) грн. 00 коп;

5.1.2. за 2 місце- сертифікат з бонусами на 1 800 (одну тисячу вісімсот) грн. 00 коп;

5.1.3. за 3 місце- сертифікат з бонусами на 1 500 (одну тисячу п’ятсот) грн. 00 коп;

5.1.4. за 4 місце- сертифікат з бонусами на 1 200 (одну тисячу двісті) грн. 00 коп;

5.1.5. за 5 місце- сертифікат з бонусами на 800 (вісімсот) грн. 00 коп.

5.2. Призове місце визначається довжиною чека, де найдовший чек являється 1 місцем, а 4 менших за довжиною чеки відповідно займають 2,3,4 та 5 місця.

5.2.1.Якщо 2 (два) або більше Учасники претендуватимуть на одне призове місце одночасно, то Переможця буде обрано вибірково за допомогою сервісу clerab.ru.

5.3. Бонуси нараховуються Переможцю Акції у відповідності до пп. 5.1., 5.2. цих Правил на БК у разі надання Виконавцю інформації передбаченої п.4.4. цих Правил.

5.4.Бонуси нараховуються на БК у строк, що не перевищує 2 (двох) днів з моменту Розіграшу відповідно до п.2.3. цих Правил.

5.5. Строк дії Бонусів до 31.01.2022 включно.

5.6. Дія БК поширюється на територію проведення Акції у відповідності до п.2.2. цих Правил.

5.7. Переможець Акції має право скористатися БК за номером телефону, що був наданий Виконавцю Акції згідно з п.4.4. даних Правил.

 

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Беручи участь у Акції, тим самим Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції та підтверджує свою повну та безумовну згоду з ними.

6.2. Дані Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та інформування шляхом, зазначеним у п.1.6. даних Правил. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту

оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил.

6.3. Беручи участь у цій Акції Учасники акції дають згоду Організатору на безстроково та безкоштовне: отримання, збирання, оброблення, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, поновлення та використання інформації, яка згідно законодавства становить персональні дані; на обробку та розміщення Організатором своїх персональних даних в тій

мірі, яка необхідна для виконання своїх зобов'язань сформульованих цими Правилами. Надання згоди також розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

6.4. Використання і поширення інформації, що становить персональні Учасників здійснюється виключно в межах необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту їх інтересів. Беручи участь у Акції, її Учасники стверджують, що вся надана інформація, що становить персональні дані, надана Учасником на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею, в тому числі в рекламних цілях.

6.5. Участь в Акції є беззаперечним висловлюванням однозначної згоди Учасника Акції з вищевикладеним і підтвердженням того, що Учасник ознайомлений зі своїми правами як суб’єкт персональних даних відповідно до чинного законодавства України про захист персональних даних.

6.6. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації передбаченої п.4.4  та за невиконання (несвоєчасне  виконання) Учасниками Акції своїх прав та обов’язків, передбачених Правилами, в тому числі стосовно Призу.

6.7. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення даних Правил

та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому, рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

6.8. У разі відсутності можливості зв’язку з переможцями акції, або відмова переможців у

наданні інформації передбаченої п.4.4, Організатор залишає за собою право не вручати Приз даному Переможцю або вибрати альтернативного Переможця.

6.9. Організатор та Виконавець Акції не несуть відповідальності за невиконання своїх зобов'язань в умовах обставин непереборної сили, таких  як стихійне лихо, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діють на території проведення Розіграшу, інші непідвладні контролю з боку Організатора та Виконавця Акції обставин, якщо ці обставини перешкоджають виконанню таких зобов'язань.

6.10. Дані Правила є доповненням до Правил програми лояльності «Грошове дерево».