Аврора contact_centre for_partners info@avrora.ua Instagram Youtube Facebook Tiktok Telegram Linkedin Viber

Офіційні правила конкурсу дитячих малюнків

«Мрія має колір - синьо-жовтий!»

(далі – Правила)

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Ці офіційні правила визначають порядок проведення та умови участі в конкурсі дитячих малюнків «Мрія має колір - синьо-жовтий!» (далі у тексті – Конкурс), який проводиться виключно на території України на умовах та у порядку, що визначені цими Правилами.
  2. Ці Правила є публічною офертою у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України. Виконання умов зазначених в даній оферті є обов`язковим для всіх учасників Конкурсу.
  3. Дані Правила розроблені відповідно до вимог та положень чинного законодавства України.
  4. Конкурс має на меті:
 • підтримку українських дітей, можливість відчути себе важливими та потрібними;
 • розвиток творчого потенціалу дітей;
 • популяризацію загальнолюдських цінностей.
  1. Приймаючи участь в Конкурсі кожна особа тим самим засвідчує факт повного та належного ознайомлення з даними Правилами, а також підтверджує свою повну беззаперечну згоду з умовами, що викладені у цих Правилах.
  2. Ці Правила можуть бути змінені або доповнені Організатором Конкурсу в односторонньому порядку без будь-якого спеціального попереднього повідомлення учасників Конкурсу. Усі зміни/доповнення до цих Правил вносяться шляхом їх публікації в Інтернет за місцем розміщення цих Правил (п.1.9).
  3. Організатором Конкурсу є Товариство з обмеженою відповідальністю «ВИГІДНА ПОКУПКА» (код ЄДРПОУ 41130363, місцезнаходження: вул. Свято-Михайлівська, буд. 3Б. смт Опішня, 38164), надалі поіменоване як «Організатор».
  4. Співорганізатором Конкурсу є Товариство з обмеженою відповідальністю «РАЙДУГА-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38909886, місцезнаходження: вул. Гоголя, буд. 3Б, м. Сарни, Рівненська обл., 34500), надалі поіменоване як «Співорганізатор».
  5. Малюнок – це створений Учасником твір образотворчого мистецтва (в тому числі об’єкт графічного дизайну та/або інше графічне зображення), виконаний від руки (надалі – Малюнок), що відповідає умовам Конкурсу, що встановлені цими Правилами.

1.8. Конкурсна робота – це примірник/ оригінал Малюнку, виконаного від руки, та/або примірник/електронна копія Малюнку, які надаються Учасниками для участі в Конкурсі.

1.9. Ці Правила містять детальну інформацію про Конкурс та офіційні умови проведення Конкурсу, і розміщені у мережі Інтернет за посиланням: https://avrora.ua/ .

 

 1.  СТРОК ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

2.1. Конкурс проводиться у строк з 16 травня 2022 року по 29 травня 2022 року включно (надалі поіменований як «Строк проведення Конкурсу»).

2.2. Конкурс проводиться на веб-сайті Конкурсу (надалі поіменовані як «Місце проведення Конкурсу») за посиланням: https://avrora.ua/.

 

 1. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ ПРО ЙОГО УМОВИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ
  1. Інформування Учасників про умови та результати проведення Конкурсу проводиться шляхом розміщення Офіційних Правил Конкурсу у глобальній мережі Інтернет за посиланням: https://avrora.ua/ .
  2. Для участі в Конкурсі, Учасникам необхідно ознайомитись із цими Офіційними Правилами  Конкурсу, дати свою згоду на участь, заповнивши Заявку на участь у Конкурсі у визначеному цими Офіційними Правилами порядку, а Учаснику Конкурсу намалювати Конкурсну роботу, що відповідає темі Конкурсу – «Мрія має колір - синьо-жовтий!», та подати Конкурсну роботу разом із Заявкою протягом Строку проведення Конкурсу.
  3. Всі Учасники Конкурсу розподіляються за наступними віковими категоріями:
 • діти до 7 років включно;
 • діти від 8 до 13 років включно;
 • діти від 14 до 17 років включно. 
  1. У термін до 01 червня 2022 року результати Конкурсу будуть розміщені в Місці проведення Конкурсу за посиланням: https://avrora.ua/ .

 

 1.  УМОВИ УЧАСТІ У КОНКУРСІ

4.1. Брати участь у Конкурсі має право будь-яка дитина, яка є громадянином України, віком до 17 років (включно), на умовах, визначених цими Правилами, надалі поіменована як «Учасник».

4.2. Не можуть бути Учасниками Конкурсу громадяни, що проживають на тимчасово окупованих територіях України, затвердженими Наказом Мінреінтеграції.*

4.3. У Конкурсі бере участь необмежена кількість Учасників, які належним чином та в повному обсязі виконали всі умови цих Правил та відповідають цим умовам.

4.4. При цьому у разі, якщо Учасник не досяг чотирнадцятирічного віку та не має права самостійно здійснювати права на результати власної інтелектуальної діяльності, реєстрацію такого Учасника здійснюють Законні представники Учасника**. Участь в Конкурсі обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється через їх законних представників у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.5. Не визнаються Учасниками і не мають права брати участь в Конкурсі працівники Організатора та Співорганізатора, особи, що залучені до підготовки та/або проведення Конкурсу, а також їхні члени сім’ї (чоловік/дружина, брат/сестра, діти, батьки).

4.6. Подані на Конкурс Конкурсні роботи повинні бути оригінальними творами, створеними Учасниками особисто.

4.7 Вік Учасника повинен відповідати віковим категоріям, що визначаються цими Правилами;

*Законний представник (стаття 242 Цивільного кодексу України):

1. Батьки (усиновлювачі) є законними представниками своїх малолітніх та неповнолітніх дітей.

2. Опікун є законним представником малолітньої особи та фізичної особи, визнаною недієздатною.

3. Законним представником у випадках, встановлених законодавством, може бути інша особа.

 

**Перелік  не є фіксованим документом – він регулярно актуалізується за посиланням: https://minre.gov.ua/

 

4.8. Заборонено подавати для участі у конкурсі раніше оприлюднені малюнки, малюнки, які брали участь у будь-якому іншому конкурсі, а також такі, що порушують будь-які права третіх осіб;

4.9. Учасник може подавати на участь у Конкурсі тільки один Малюнок.

4.10. Кожна подана Конкурсна робота повинна супроводжуватися Заявкою на участь у Конкурсі, (надалі – «Заявка»), заповненою в електронній формі, яку можна завантажити за посиланням:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeajwO3NKmvwtpQ83EvN8QZFDR6cBx-3zwtl5eHKt1-FgE1BA/viewform,

Заявка містить наступні обов’язкові дані:

 • прізвище, ім'я Учасника;
 • вікова категорія;
 • місце для завантаження Малюнку (у вигляді скан-копії, фото, цифрової версії тощо);
 • опис ідеї малюнку;
 • погодження використовувати Конкурсну роботу на розсуд організаторів конкурсу;
 • ПІП та контактні дані законного представника.

4.11. Заповнення та подача Заявки на участь у Конкурсі означає згоду Учасника та його законного представника з усіма умовами даних Правил та їх прийняття. Організатор не несе відповідальність за повідомлення Учасником неправдивої/недостовірної інформації, зазначеної у Заявці.

4.12. Учаснику може бути відмовлено в участі у Конкурсі, за умови, якщо:

4.12.1. Конкурсна робота Учасника подана пізніше строку проведення Конкурсу, встановленому згідно з п.2.1 цих Правил.

4.12.2. Порушено будь-яку з умов, визначених цими Офіційними Правилами.

4.12.3. Встановлено факти порушення авторських прав на Конкурсну роботу.

4.12.4. Конкурсна робота Учасника нагадує роботи, подані в рамках попередніх Конкурсів, відомі картини.

4.12.5. Конкурсна робота Учасника містить торгові марки, логотипи (за винятком торгових марок, логотипів Організатора).

4.13. Приймаючи участь у даному Конкурсі Учасники (в тому числі направляючи скан-копію, фото, цифрову версію тощо відповідної Конкурсної роботи на Конкурс) погоджуються та підтверджують, що вони:

 • визнають та погоджуються, що всі виключні майнові права на Конкурсну роботу (твір образотворчого мистецтва Учасника) передаються Організатору, зокрема, але не виключно, з метою використання Конкурсної роботи Учасника в рамках реалізації програмних цілей Конкурсу, поширенню та публікації даних Конкурсних робіт з висвітлення Конкурсу, використанню (в т.ч. внесення змін), зберіганню та передачі Конкурсної роботи Учасника Організатором при взаємодії з потенційними партнерами, спонсорами Конкурсу та/або на власний розсуд Організатора та Співорганізатора;
 • надають відповідну безумовну та беззаперечну згоду з умовами цих Правил, зобов’язуються їх виконувати, визнають, що ними було надано всі необхідні погодження на участь Учасника у Конкурсі та дотримання положень/вимог цих Правил, а також без обмеження часу згоду на фото-, відеофіксацію Учасників та використання Організатором таких отриманих графічних матеріалів на власний розсуд;
 • законні представники Учасника, Учасник, який досяг чотирнадцяти років, підтверджують, що Конкурсна робота справді створювалася власноруч Учасником;
 • підтверджують, що заборонено подавати для участі у Конкурсі раніше оприлюднені Роботи (малюнки, картини тощо), які брали участь у будь-якому іншому Конкурсі, а також такі, що порушують будь-які права третіх осіб та/або положення чинного законодавства України;
 • надають згоду на обробку та зберігання власних персональних даних, згідно положень Закону України «Про захист персональних даних» та визнають їх такими, що отримані з відкритих джерел.

4.14. У разі якщо Законні представники Учасника та/або Учасник, не погоджуються з умовами передбаченими даними Правилами, Організатор рекомендує припинити подальші дії, направлені на участь в Конкурсі.

4.15. Усім зареєстрованим Учасникам Конкурсу, необхідно зберегти оригінал Конкурсної роботи на участь в Конкурсі у паперовому вигляді та бути готовими надіслати зазначений оригінал на адресу, погоджену з Організатором.

 

5. ВИМОГИ ДО КОНКУРСНОЇ РОБОТИ

5.1. Для участі у Конкурсі Конкурсна робота повинна відповідати наступним вимогам:

 • Малюнок виконаний від руки;
 • допускається використання будь-якого засобу для малювання – будь-якої фарби, в тому числі акварелі, кольорових маркерів, пастельних олівців тощо;
 • Малюнок повинен бути поданий на папері високої щільності;
 • виконаний у форматі А4 (210 х 297 мм.) або більше;
 • розкривати тему Конкурсу: «Мрія має колір - синьо-жовтий!»
 • має бути кольоровим (не чорно-білим).
  1.  Учасник Конкурсу повинен зазначити на Малюнку своє ім’я та вік.

 

 1.  ПРИЗОВИЙ ФОНД

6.1. Переможці визначатимуться у різних вікових категоріях наступним чином:

 • 1 переможець – перше місце – дитина віком до 17 років;
 • 5 переможців – діти до 7 років;
 • 5 переможців – діти 8 – 13 років;
 • 5 переможців – діти 14 – 17 років;

6.2. Загальна кількість Призів Конкурсу – 16. Всі призи, зазначені в цих Правилах, надалі у тексті цих Правил іменуються як «Призи»:

6.3.Загальна кількість переможців – 16.

6.4..Переможці отримають набори для творчості від Співорганізатора, до складу яких входить:

 • набір акрилових фарб 12 кольорів;
 •  акварель 24 кольори;
 • пластилін 18 кольорів,
 • контур на ґрунтованому полотні.

6.5. Конкурсна робота, що займе перше місце, прикрасить етикетку лінійки фарб Співорганізатора.

6.6. Кількість Призів обмежена кількістю, зазначеною в цих Правилах.

6.7. Відповідальність за якість, комплектність та забезпечення Призів Учасникам несе Співорганізатор. 

 

7. ПРОЦЕДУРА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ЗА УЧАСТІ ЖУРІ ТА ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПРИЗІВ

7.1. Для забезпечення оцінки Конкурсних робіт Учасників Організатор  та Співорганізатор формують відповідне журі.

7.2. Журі складається з авторитетних експертів від Організатора та Співорганізатора Конкурсу та здійснює незалежне та неупереджене оцінювання Конкурсних робіт Учасників.

7.3. Засідання журі проходить після закінчення Строку проведення Конкурсу.

7.4. Засідання журі вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів журі. Кожен член журі має право голосу та веде обговорення з іншими членами журі до прийняття рішення про обрання переможця Конкурсу. Присутність члена журі на засіданні може забезпечуватися засобами дистанційного зв’язку. Рішення журі приймається простою більшістю голосів та є остаточним.

7.5. Оцінювання Конкурсної роботи проводиться на основі наступних критеріїв:

  • композиція;
  • технічна грамотність;
  • образність;
  • відповідність ідеї «Мрія має колір – синьо-жовтий!».

7.6. Визначення переможців Конкурсу проводиться на закритій нараді журі. Організатор оголошує переможців згідно рішення журі та розміщують цю інформацію на веб-сайті за посиланням: https://avrora.ua/.

7.7. Протягом 10 (десяти) днів з дня оголошення Результатів Переможці зобов’язуються передати Організатору оригінал Малюнку відповідно до цих Правил.

7.8. Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати визначення Переможців, Організатор зобов’язується зв’язатися з Учасниками за контактними даними, що зазначені в Заявці на участь у Конкурсі, та надати детальне роз’яснення з приводу отримання Призів.

7.9. Приз буде передано Переможцю впродовж 15 (п’ятнадцяти) робочих днів після оголошення результатів Конкурсу. Передача Призів здійснюється доставкою визначеною Організатором, лише по території України за винятком АР Крим та тимчасово окупованих територій, та за рахунок Організатора.

7.10.    Передача Призів оформлюється шляхом підписання Акту приймання-передачі з Переможцем. Отримання Призу Переможцем може фіксуватися фото- та відеозйомкою Організатором.

7.11. Переможець разом із законним представником повинен з’явитись до вказаного Організатором місця вручення Призів в погоджену дату та час для нагородження Призу. Переможець та/або його законні представники також можуть отримати Приз у спосіб, погоджений з Організатором.

7.12. Переможець повинен мати при собі паспорт або копію свідоцтва про народження, а його законний представник – чинний паспорт громадянина України або інші документи, що підтверджують статус законного представника Переможця. Організатор залишає за собою право перевірити документи, які засвідчують вік та посвідчують особу Учасника.

7.13. Організатор не відшкодовує Переможцю та/або його законним представникам вартість проїзду до місця вручення Призів, а також будь-які інші витрати, пов’язані з отриманням та подальшим використанням Призів.

7.14. Отримувачем Призу вважатиметься особисто Переможець, а не його/її законні представники. Залучення законного представника до Конкурсу, включаючи, але не виключно, в процес здобуття Призу, не є підставою для надання йому жодних прав щодо нього, зокрема права висунення претензій проти Організатора, Співорганізатора.

7.15. Переможці Конкурсу зобов’язуються відправити оригінал Конкурсної роботи на адресу, погоджену з Організатором за рахунок Організатора. Якщо переможець Конкурсу не можуть відправили оригінал своєї Конкурсної роботи, то даний Учасник втрачає можливість стати переможцем Конкурсу, та вважається таким, що відмовився від отримання Призу та не має права на одержання від Організатора Конкурсу будь-якої компенсації.

7.16. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання всіх передбачених документів є обов’язковою умовою для отримання Призу. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Переможця Конкурсу та його законних представників права на одержання Призу. При цьому відповідний Переможець Конкурсу вважається таким, що відмовився від отримання Призу та не має права на одержання від Організатора Конкурсу будь-якої компенсації.

7.17. Призи не можуть бути обміняні на грошовий еквівалент, обміну на інші блага та поверненню не підлягають.

7.18. Організатор та Співорганізатор Конкурсу не несуть будь-якої відповідальності за подальше використання Призів Переможцями після їх одержання, за неможливість Переможцями скористатись наданими Призами з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Призів.

7.19. Якщо зв’язатися з Переможцем за контактними даними, що зазначені у заявці на участь у Конкурсі, неможливо, або Переможець та/або його законні представники відмовились від надання необхідних даних та документів протягом 3-х календарних днів з дня отримання відповідного повідомлення від Організатора про те, що такий Переможець отримав право на Приз, вважається, що такий Переможець втратив право на Приз. У такому випадку Організатор має право самостійно прийняти рішення про подальше розпорядження Призом, яке є остаточним та оскарженню не підлягає.

8. СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ

8.1. Організатор залишає за собою право:

1) не вступати у письмові переговори або інші контакти з Учасниками крім випадків, передбачених цими Правилами та чинним законодавством України;

2) на свій розсуд в односторонньому порядку припинити або призупинити проведення Конкурсу, змінити ці Правила з обов’язковим оприлюдненням таких змін в мережі Інтернет за посиланням: https://avrora.ua/, якщо за будь-якої причини будь-який аспект Конкурсу не може бути реалізований так, як це було заплановано, включаючи причини, які знаходяться за межами розумного контролю Організатора та Співорганізатора та які впливають на виконання або належне проведення Конкурсу;

3) розміщувати рекламні матеріали про Конкурс, а також Конкурсні роботи на веб-сайтах та на будь-яких інших публічних ресурсах та в ЗМІ;

4) проводити інтерв’ю з Переможцями та їх законними представниками, робити фото- та відеозйомку, в тому числі – у процесі вручення Призів, та публікувати отримані матеріали на  веб-сайтах, на будь-яких інших публічних ресурсах та в ЗМІ.

8.2. Надсилання/відправлення Конкурсних робіт Учасником Організатору в рамках даного Конкурсу є підтвердженням добровільної, безоплатної (благодійної) передачі виключних майнових прав Організатору на Конкурсну роботу такого Учасника (твір образотворчого мистецтва Учасника), як об’єкта інтелектуальної власності. Конкурсні роботи не рецензуються, та не повертаються.

8.3. У разі виникнення будь-яких спорів стосовно тлумачення умов проведення Конкурсу офіційним визнається тлумачення Організатора, яке є остаточним і обов’язковим для всіх Учасників та не підлягає оскарженню.

8.4. Організатор та Співорганізатор не відшкодовують Учаснику та його законним представникам будь-які витрати, пов’язані з участю у Конкурсі.

8.5. Факт участі у Конкурсі означає, що сам Учасник та його законні представники підтверджують ознайомлення з даними Правилами Конкурсу і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником або його законними представниками цих Правил або відмова Учасника та/або його законних представників від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Конкурсі та отримання Призів. При цьому такий Учасник не має права на одержання від Організатора та/або Співорганізатора будь-якої компенсації.

8.6. Організатор та/або Співорганізатор не несуть відповідальності за роботу і будь-які помилки операторів поштового зв’язку та кур’єрських служб. Організатор та Співорганізатор Конкурсу не несуть відповідальності за будь-які технічні причини, що перешкоджають доставці електронної пошти та електронних повідомлень.

8.7. Організатор та Співорганізатор Конкурсу мають право залучати третіх осіб для повного та/або часткового виконання зобов’язань за цими Правилами.

8.8. Організатор та Співорганізатор Конкурсу не несуть відповідальності за порушення авторських прав Учасниками Конкурсу.

8.9. Учасники та/або їх законні представники також гарантують, що Конкурсна робота не завдає шкоди честі, гідності та/або діловій репутації, прав третіх осіб, і не містить вікових обмежень. Всі можливі претензії третіх осіб із зазначених питань Учасники та їх законні представники зобов’язується врегулювати самостійно і за власний рахунок.

8.10. Організатор та Співорганізатор не несуть відповідальності у випадку настання обставин непереборної сили (форс-мажор), які можуть вплинути на строки проведення Конкурсу або виконання інших умов, пов’язаних із проведенням Конкурсу.

8.11. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Конкурсу відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.12. Результати Конкурсу є остаточними і оскарженню не підлягають.

8.13. Інформацію про умови Конкурсу можна отримати за телефоном Гарячої лінії: 0800300066.

8.14. Інформація про проведення Конкурсу буде поширюватися (публікуватися) від імені Організатора на Інтернет ресурсах (офіційному сайті та офіційних сторінках в соціальних мережах, а також на інших Інтернет платформах).