Аврора contact_centre for_partners info@avrora.ua Instagram Youtube Facebook Tiktok Telegram Linkedin Viber

Офіційні правила проведення благодійного аукціону

малюнків (далі – Правила)

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Ці офіційні правила визначають порядок організації та проведення благодійного аукціону малюнків (далі у тексті – Аукціон), який проводиться виключно на території України на умовах та у порядку, що визначені цими Правилами.
  2.  Ці Правила розроблені відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» та інших нормативно-правових актів.
  3. Метою проведення Аукціону є збір коштів (без мети отримання прибутку) для здійснення благодійної діяльності в межах проведення конкурсу дитячих малюнків «Мрія має колір - синьо-жовтий!» (далі – Конкурс).
  4. Приймаючи участь в Аукціоні кожна особа тим самим засвідчує факт повного та належного ознайомлення з даними Правилами, а також підтверджує свою повну беззаперечну згоду з умовами, що викладені у цих Правилах.
  5. Ці Правила можуть бути змінені або доповнені Організатором Аукціону в односторонньому порядку без будь-якого спеціального попереднього повідомлення учасників Аукціону. Усі зміни/доповнення до цих Правил вносяться шляхом їх публікації в Інтернет за місцем розміщення цих Правил (п.1.11).
  6. Організатором Аукціону є Товариство з обмеженою відповідальністю «ВИГІДНА ПОКУПКА» (код ЄДРПОУ 41130363, місцезнаходження: вул. Свято-Михайлівська, буд. 3Б. смт Опішня, 38164), надалі поіменоване як «Організатор».
  7. Співорганізатором Аукціону є Товариство з обмеженою відповідальністю «РАЙДУГА-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38909886, місцезнаходження: вул. Гоголя, буд. 3Б, м. Сарни, Рівненська обл., 34500), надалі поіменоване як «Співорганізатор».
  8. Партнером Аукціону є Всеукраїнський благодійний фонд допомоги та розвитку «Хелп Груп» (код ЄДРПОУ 38655743, місцезнаходження: вул. Станіславського, буд.14А, кв. 74, м.Полтава, 36021), надалі поіменоване як «Партнер».
  9. Стартова ціна - це початкова ціна, вказана в описі лоту виставленого на Аукціон (далі – Стартова ціна).
  10. Конкурсна робота – це примірник/ оригінал малюнку, виконаного від руки, та/або примірник/електронна копія малюнку, які надаються Учасниками для участі в Аукціоні (далі – Конкурсна робота).
  11. Ці Правила містять детальну інформацію про Аукціон та офіційні умови проведення Аукціону, і розміщені у мережі Інтернет за посиланням: https://avrora.ua/ .
  12. Предметом аукціону є Конкурсні роботи, передані Учасниками Конкурсу добровільно та безкоштовно.
  13. Партнер не стає власником Конкурсних робіт на жодному етапі Аукціону. Автори Конкурсних робіт залишаються їх власниками до того моменту, поки вони не будуть передані переможцям Аукціону (далі – Переможець).

 

 

 1.  СТРОК ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ

2.1. Аукціон проводиться у строк з 13 червня 2022 року по 15 червня 2022 року включно (надалі поіменований як «Строк проведення Аукціону»).

2.2. Місцем розміщення лотів, що пропонуються на Аукціоні, є месенджер «Телеграм» (надалі поіменовані як «Місце проведення Аукціону») за посиланням: https://t.me/Avroraua.

 

 1. УМОВИ УЧАСТІ

3.1. Участь в Аукціоні є добровільною та безкоштовною.

3.2. Брати участь у Конкурсі має право будь-яка фізична особа, яка є громадянином України, віком від 18 років (включно), на умовах, визначених цими Правилами, надалі поіменована як «Учасник».

3.3. Не можуть бути Учасниками Аукціону громадяни, що проживають на тимчасово окупованих територіях України, затвердженими Наказом Мінреінтеграції.*

*Перелік  не є фіксованим документом – він регулярно актуалізується за посиланням: https://minre.gov.ua/

3.4. У Аукціоні бере участь необмежена кількість Учасників, які належним чином та в повному обсязі виконали всі умови цих Правил та відповідають цим умовам.

3.5. Умовою участі в Аукціоні є наявність офіційного профілю в месенджері Телеграм. Профіль, з якого Учасник пише свій коментар має бути відкритим.

3.6. Дії, які можуть перешкоджати, дестабілізувати та унеможливлювати проведення цього Аукціону, не дозволяються. У разі виявлення такої дії Організатор має право усунути Учасника від подальшої участі в Аукціоні.

3.7. Організатор Аукціону може відхилити участь у Аукціоні, з таких причин:

- на прохання Учасника, який подав цю пропозицію;

- відсутність контакту з Учасником;

- порушено будь-яку з умов, визначених цими Офіційними Правилами.

 

4. ПЕРЕБІГ АУКЦІОНУ

4.1. Загальна кількість представлених лотів Аукціону – 16.

4.2. Стартова ціна кожної Конкурсної роботи складає 100 (сто) гривень. Мінімальний крок торгів — 20 (двадцять) гривень.

4.3. Ставки приймаються у строк включно до 20:00 год 15 червня 2022 року.

4.4. З моменту виставлення лота на Аукціон Учасники можуть подати свої цінові пропозиції, які не менші від Стартової ціни.

4.5. Ціна підвищення є публічною.

4.6. Перше та кожне наступне підвищення ціни, здійснене Учасником Аукціону, є обов’язковим для виконання і не може бути ним відкликане.

4.7. Пропозиція, подана в ході Аукціону, перестає бути обов’язковою, коли інший Учасник запропонує вищу ціну.

4.8. Учасник, що запропонував найбільшу ціну за Конкурсну роботу, стає Переможцем. Організатор Аукціону повідомляє Учасника, який запропонував найбільшу суму за Конкурсну роботу, про перемогу у Аукціоні приватним повідомленням.

4.9. Учасник своєю участю у Аукціоні підтверджує, що подані ним пропозиції не подавалися необдумано, помилково або без ознайомлення з цими Правилами та розуміння наслідків подання пропозиції відповідно до цих Правил.

4.10. Переможець зобов'язується перерахувати суму за лот, яка була вторгована на Аукціоні впродовж доби після завершення Аукціону на рахунок Партнера, який Організатори повинні надіслати приватним повідомленням Переможцям.

4.11. Усі кошти з Аукціону, будуть перераховані на підтримку благодійних проєктів Партнера. Звіти Партнера про зібрані та перераховані кошти будуть оприлюднені 20 червня 2022 року.

4.12. Аукціон буде закритий після вичерпання лотів.

4.13. Усі Конкурсні роботи з Аукціону, будуть відправлені Переможцям засобами поштового зв’язку після сплати суми на рахунок Партнера Аукціону протягом 2 (двох) робочих днів. Передача оригіналу Конкурсної роботи здійснюється доставкою визначеною Організатором, лише по території України за винятком АР Крим та тимчасово окупованих територій, та за рахунок Організатора. Якщо переможець Аукціону не може отримати оригінал Конкурсної роботи, то даний Учасник втрачає можливість стати переможцем Аукціону, та вважається таким, що відмовився від отримання Конкурсної роботи та не має права на одержання від Організатора чи Партнера Аукціону будь-якої компенсації.

 

5. СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ

5.1. Організатор та Партнер залишають за собою право:

1) не вступати у письмові переговори або інші контакти з Учасниками крім випадків, передбачених цими Правилами та чинним законодавством України;

2) на свій розсуд в односторонньому порядку припинити або призупинити проведення Аукціону, змінити ці Правила з обов’язковим оприлюдненням таких змін в мережі Інтернет за посиланням: https://avrora.ua/, якщо за будь-якої причини будь-який аспект Аукціону не може бути реалізований так, як це було заплановано, включаючи причини, які знаходяться за межами розумного контролю Організатора та Партнера та які впливають на виконання або належне проведення Аукціону;

3) розміщувати рекламні матеріали про Аукціон, а також Конкурсні роботи на веб-сайтах та на будь-яких інших публічних ресурсах та в ЗМІ.

5.2. Організатор та/або Партнер не несуть відповідальності за роботу і будь-які помилки операторів поштового зв’язку та кур’єрських служб, внаслідок яких поштові відправлення не надійшли, надійшли із запізненням, їх було загублено чи пошкоджено; за настання обставин непереборної сили. Організатор та Партнер Аукціону не несуть відповідальності за будь-які технічні причини, що перешкоджають доставці електронної пошти та електронних повідомлень.

5.3. У разі виникнення будь-яких спорів стосовно тлумачення умов проведення Аукціону офіційним визнається тлумачення Організатора, яке є остаточним і обов’язковим для всіх Учасників та не підлягає оскарженню.

5.4.Організатор та Партнер не відшкодовують Учаснику та його законним представникам будь-які витрати, пов’язані з участю у Аукціоні.

5.5. Організатор та Партнер Аукціону мають право залучати третіх осіб для повного та/або часткового виконання зобов’язань за цими Правилами.

5.6. Організатор та Партнер не несуть відповідальності у випадку настання обставин непереборної сили (форс-мажор), які можуть вплинути на строки проведення Аукціону або виконання інших умов, пов’язаних із проведенням Аукціону.

5.7. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Аукціону відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.8. Результати Аукціону є остаточними і оскарженню не підлягають.

5.9. Інформацію про умови Аукціону можна отримати за телефоном Гарячої лінії: 0800300066.

5.10. Інформація про проведення Аукціону буде поширюватися (публікуватися) від імені Організатора на Інтернет ресурсах (офіційному сайті та офіційних сторінках в соціальних мережах, а також на інших Інтернет платформах).