Аврора for_partners contact_centre info@avrora.ua Instagram Youtube Facebook Tiktok Telegram Linkedin

Правила участі у програмі лояльності «Грошове дерево Аврора»

Дані Правила визначають умови участі у Програмі лояльності «Грошове дерево Аврора», яка проводиться на території Сумської області в мережі магазинів ТМ «Аврора» (далі за текстом – «Місце проведення Програми»), перелік яких можна дізнатися за телефоном Гарячої лінії: 067-872-92-92 або 095-183-12-12. Вартість дзвінків – згідно тарифів мобільного оператора.

1. Терміни й визначення

1.1. «Програма» – Програма лояльності «Грошове дерево Аврора», яка є комплексом дій і заходів, що надають Учасникові можливість одержувати та використовувати Бонуси при купівлі Учасником товарів у Місці проведення Програми.

1.2. «Правила Програми» – дані Правила, що надаються для ознайомлення кожному Учасникові шляхом розміщення на сайті Програми за посиланням: avrora.ua та, які визначають обсяг прав і обов'язків Учасника при участі у Програмі.

1.3. «Організатор Програми» – ТОВ «ПРІОР ДЕВЕЛОПМЕНТ».

1.4. «Інформаційний центр Програми» – основні засоби інформаційної підтримки Учасників, а саме Сайт Програми за посиланням: avrora.ua та номери телефонів Гарячої лінії: 067-872-92-92 або 095-183-12-12. Вартість дзвінків – згідно тарифів мобільного оператора.

1.5. «Сайт Програми» – Інтернет-сайт, що знаходиться за посиланням: avrora.ua, за допомогою якого здійснюється інформаційна підтримка Учасників Програми та надаються додаткові сервіси у рамках Програми.

1.6. «Учасник Програми»/«Учасник» – фізична особа віком від 16 (шістнадцять) років, яка є споживачем у розумінні Закону України «Про захист прав споживачів», безумовно погодилась з Правилами та немає будь-яких обмежень щодо такої участі. Правила Програми мають обов’язкову юридичну силу.

1.7. «Картка Учасника» – бонусна карта «Грошове дерево Аврора», з унікальним в межах Програми номером, необхідним для ідентифікації Учасника у базі даних Організатора.

1.8. «Бонуси» – умовні одиниці, що нараховуються на Бонусний рахунок Учасника у рамках Програми відповідно до Правил Програми.

1.9. «Бонусний рахунок Учасника» («Бонусний рахунок», «Рахунок») – сукупність інформації у базі даних Організатора про Учасника та його поточний баланс Бонусів.

1.10. «Спеціальна пропозиція» – заохочення та/або рекламні заходи, якими можуть скористатись лише Учасники Програми.

1.11. «Ідентифікація Учасника» – комплекс заходів, спрямованих на визначення особи як Учасника Програми.

2. Реєстрація Учасника та активація Картки

2.1. Особі, яка виявила бажання взяти участь у Програмі, необхідно зареєструватися за посиланням у вигляді матричного зашифрованого коду (QR-коду), що знаходиться Місцях проведення Програми:

https://t.me/avroraua_bot , viber://pa?chatURI=sogodniavrorachat

2.2. При реєстрації Учасник підтверджує, що він ознайомився та погодився з даними Правилами участі в Програмі й зобов'язується їх виконувати.

2.3. Учасник при реєстрації обов’язково має вказати: прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, місце проживання, стать та контактний номер мобільного телефону. У разі необхідності Організатор має право уточнювати інші дані Учасника.

2.4. Кожен Учасник Програми може зареєструвати на своє ім’я лише одну Картку. На один номер мобільного телефону може бути зареєстрована лише одна Картка.

2.5. Картка активується протягом 2 (двох) робочих днів після завершення реєстрації Учасника.

2.6. Активована Карта Учасника дає можливість використовувати Бонуси, що накопичуються на Рахунку Учасника, при купівлі товарів у Місцях проведення Програми. Під використанням Бонусів розуміється отримання знижки відповідно до Правил Програми.

3. Припинення участі у Програмі та блокування Картки

3.1. У разі виявлення Організатором протиправних дій будь-якого Учасника, в тому числі ознак систематичного порушення даних Правил, Організатор має право усунути Учасника від подальшої участі в Програмі без пояснення та без будь-яких негативних наслідків для себе шляхом блокування Картки та Рахунку, анулювання усіх накопичених Бонусів. Організатор залишає за собою право визначати, які саме дії є порушенням цих Правил. Такі дії Організатора не можуть бути оскаржені.

3.2. У випадку зміни номера мобільного телефону, за яким зареєстрована Картка, Учаснику необхідно повідомити Інформаційний центр Програми та пройти процедуру Ідентифікації Учасника.

3.3. Якщо Картка не використовується Учасником у Місцях проведення програми більше 6 (шість) місяців, Організатор має право заблокувати її без повідомлення Учасника. У разі блокування Картки з даної причини, участь Учасника в Програмі припиняється, Рахунок блокується, нараховані Бонуси анулюються, персональні дані Учасника знищуються/видаляються.

3.4. Учасник має право припинити свою участь у Програмі в будь-який час, звернувшись до організатора через Інформаційні центри Програми щодо припинення участі, при цьому Учаснику необхідно указати номер Картки та пройти процедуру Ідентифікації Учасника. Після отримання Організатором такого звернення участь Учасника в Програмі припиняється, Рахунок та Картка блокуються, Бонуси анулюються, персональні дані Учасника знищуються/видаляються.

4. Нарахування Бонусів

4.1. Для зарахування Бонусів на Рахунок Учасника при здійсненні ним покупки та для участі у Спеціальних пропозиціях Учасник зобов’язаний застосувати свою Картку під час здійснення покупки. Будь-які інші носії інформації (крім штрих-коду Картки з екрану мобільного телефону та бонусної карти «Грошове дерево Аврора») не можуть бути використані для підтвердження номеру Картки Учасника.

4.2. Бонуси нараховуються на Рахунок Учасника шляхом перерахунку загальної суми грошових коштів, витрачених на придбання товару (крім придбання, товарів, які не беруть участь в Програмі) в Місцях проведення Програми відповідно до такої пропорції:

4.2.1. За 1 (одна) гривню, витрачену на придбання товару у рамках Програми, нараховується 1 Бонус.

4.2.2. Організатор, у рамках Спеціальних пропозицій і акцій, має право нараховувати додаткову кількість Бонусів.

4.2.3. Організатор має право впроваджувати будь-які інші додаткові підстави (пропозиції) та умови для нарахування або не нарахування Бонусів, спеціальні пропозиції для Учасників Програми, шляхом розміщення інформації про такі підстави (пропозиції) та умови у Місцях проведення Програми та/або рекламно-інформаційних матеріалах Організатора.

4.3. Бонуси зараховуються на Рахунок Учасника протягом 48 годин з моменту здійснення покупки товарів у рамках Програми та/або виконання Учасником певних дій у рамках Спеціальних пропозицій і акцій Програми, якщо для цього є всі необхідні технічні можливості (присутній Інтернет-зв’язок каси Місця проведення Програми з центральною базою даних Організатора).

4.4. Нарахування Бонусів здійснюється при будь-якому способі оплати (готівковий або безготівковий розрахунок банківською картою), доступному в Місці проведення Програми.

4.5. Документом, що підтверджує обов’язок Організатора зарахувати Бонуси на Рахунок Учасника, є оригінал касового чеку Учасника з інформацією про нараховані Бонуси і Картку, яка була використана під час купівлі товару за вказаним касовим чеком.

4.6. Якщо Учаснику під час здійснення покупки із застосуванням Картки, не нараховано відповідну кількість Бонусів, він має право звернутися до Інформаційного центру Програми та повідомити інформацію про касовий чек та Картку, з якою була здійснена покупка, з метою перевірки балансу Бонусів та зарахування незарахованих Бонусів за здійснену покупку.

4.7. У випадку не звернення, протягом 14 днів з моменту здійснення покупки, Учасника до Організатора щодо зарахування Бонусів на його Рахунок, Організатор не несе жодної відповідальності щодо зарахування Бонусів за касовим чеком покупки, здійсненої із застосуванням Картки, під час відсутності Інтернет-зв’язку.

5. Використання Бонусів

5.1. Використання Бонусів на Місцях проведення Програми можливо у наступному випадку.

5.1.1. Якщо Картка активована відповідно до Правил Програми.

5.1.2. Якщо для списання Бонусів є всі необхідні технічні можливості (присутній Інтернет-зв’язок каси у Місцях проведення Програми з центральною базою даних Організатора).

5.2. Учасник Програми зобов'язаний повідомити представника Організатора про бажання придбати товар із використанням Бонусів, які накопичуються на його Картці.

5.3. Учасник може списати Бонуси у розмірі всієї суми чека або його частини за умови, що сума оплати грошовими коштами становитиме не менше 0,1 грн за кожну одиницю товару у чеку. У підрозділі касового чеку «Списано» можна перевірити кількість списаних Бонусів за дану покупку.

5.4. Списання бонусів проводиться з розрахунку 100 Бонус = 1 грн 00 коп, якщо інше не передбачено умовами Програми.

5.5. Організатор залишає за собою право обмежувати перелік товару, при придбанні якого Учасник може використовувати Бонуси.

5.6. При пред’явленні Учасником вимоги про списання Бонусів з Картки, представник Організатора має право вимагати від Учасника пред’явлення документу, що засвідчує особу. Ненадання документу, що засвідчує особу, є підставою для відмови Учасникові у використанні Бонусів.

5.7. Бонуси не є платіжним засобом, не мають готівкового вираження, не дають права на одержання їх у грошовому еквіваленті та не підлягають поверненню.

5.8. Картка та Бонуси, що нараховані на Картці Учасника і права, що надані йому у рамках Програми, не можуть бути продані, передані або відступлені іншій особі чи використані іншим чином, окрім як у порядку, передбаченому даними Правилами.

5.9. Організатор не несе відповідальності за несанкціоноване використання Картки Учасника.

5.10. Використання Бонусів можливе з моменту їх нарахування.

6. Повернення товару

6.1. У випадку повернення Учасником придбаного ним товару, Організатор повертає Учасникові вартість товару, яка була фактично сплачена Учасником у грошовому еквіваленті, при цьому кількість Бонусів, використаних під час здійснення покупки цього товару, повертаються на Рахунок Учасника.

6.2. Організатор має право списати з Картки Учасника відповідну кількість Бонусів, зарахованих при купівлі товару, що повертається. Якщо Бонусів на Рахунку для такого списання буде недостатньо, то баланс Рахунку може стати від’ємним.

6.3. Організатор залишає за собою право на власний розсуд нараховувати/списувати Бонуси з Рахунку Учасника у тому випадку та у тій кількості, яка була нарахована/списана помилково.

7. Інформаційна підтримка учасника

7.1. Беручи участь у Програмі, Учасник дає згоду на подальше отримання на його номер телефону новин та інших інформаційних та рекламних повідомлень від Організатора.

7.2. Учасник може дізнатися про перелік Місць проведення Програми та про умови спеціальних пропозицій, доступних тільки для Учасників Програми, за допомогою Інформаційного центру Програми.

7.3. Учасник має можливість перевірити суму накопичених на Рахунку Бонусів за допомогою Інформаційного центру Програми, мобільного додатку та касового чека.

7.4. Організатор не несе відповідальності за неможливість контакту з Учасником, якщо контактні дані Учасника вказані невірно або на момент контакту з Інформаційним центром змінилися. Учасники несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними контактної інформації.

8. Згода на обробку персональних даних

8.1. Приймаючи участь в Програмі, кожен Учасник тим самим підтверджує, надає та висловлює наступне.

8.1.1. Свою згоду Організатору Програми на обробку та використання своїх персональних даних, наданих у межах проведення Програми згідно з цими Правилами, що не суперечить законодавству України.

8.1.2. Шляхом участі в Програмі Учасники свідчать, що їх погодження/дозволи, визначені у цих Правилах, є безумовними та належними, такими, що надають змогу зробити висновок про їх надання, у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

8.1.3. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників Програми, створені під час проведення Програми або у зв’язку із проведенням Програми належать Організатору. Організатор вправі використовувати вказані матеріали на власний розсуд у межах, що передбачені цим Правилами та відповідають чинному законодавству України.

9. Прикінцеві положення

9.1. Організатор залишає за собою право відмовити будь-кому в участі у Програмі на власний розсуд без будь-яких негативних наслідків для себе.

9.2. Організатор має право в односторонньому порядку вносити зміни в дані Правила шляхом розміщення нової редакції Правил на Сайті Програми.

9.3. Повідомлення про призупинення або припинення або продовження дії Програми, а також про зміну Правил Програми вважається направленим Учасникові, якщо воно було розміщено на Сайті Програми та/або у Місцях проведення Програми та/або направлене Учасникові на номер мобільного телефону. При цьому Організатор не зобов’язується повідомляти Учасника про зміни шляхом направлення повідомлення на номер мобільного телефону.

9.4. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.

9.5. Організатор не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин. До таких подій відносяться: стихійні лиха, збройні конфлікти, технічні проблеми, дії влади, пожежі, потопи, протиправні дії третіх осіб (крадіжки, пошкодження, та будь-які дії, які є порушеннями чинного законодавства України).