Програма лояльності

Правила участі у програмі лояльності "Грошове дерево" 

Дані Правила участі у Програмі лояльності «Грошове дерево» (далі – Правила Програми) встановлюють офіційні умови участі у програмі лояльності «Грошове дерево» в мережі магазинів ТМ «Аврора мультимаркет», та розміщуються на сайті avrora.ua.

Правила розроблені на підставі Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про інформацію», Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про рекламу» та інших нормативно правових актів України.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Програма лояльності «ГРОШОВЕ ДЕРЕВО» (далі також – Програма) – комплекс заходів, що здійснюється Організатором з метою стимулювання товарообігу в мережі магазинів ТМ «Аврора мультимаркет», створення сприятливих умов для покупців та їх заохочення у придбанні більшого обсягу товарів у майбутньому. Програма не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу.

1.2. Організатор Програми лояльності (далі також – Організатор) – Товариство з обмеженою відповідальністю «ВИГІДНА ПОКУПКА» (код ЄДРПОУ 41130363), що володіє винятковими правами управління, розвитку та реалізації Програми.

1.3. Партнер Програми – суб’єкт господарювання, який надає можливість Учасникам скористатися Бонусами в рамках Програми відповідно до Правил Програми.

1.4. Місце проведення Програми – мережа магазинів ТМ «Аврора мультимаркет», а також магазини Партнерів Програми, перелік яких можна дізнатися за телефоном Гарячої лінії: 0800300066. Вартість дзвінків – згідно тарифів мобільного оператора.

1.5. Сайт Програми – Інтернет-сайт, що знаходиться за посиланням: avrora.ua, за допомогою якого здійснюється інформаційна підтримка Учасників Програми та надаються додаткові сервіси у рамках Програми.

1.6. Учасник Програми (далі також – Учасник) – правоздатна фізична особа, яка є споживачем у розумінні Закону України «Про захист прав споживачів», безумовно погодилась з Правилами, у якої відсутні будь-які обмеження щодо участі у Програмі та участь якої підтверджена Організатором.

1.7. Анкета – реєстраційна форма надана Організатором, яка заповнюється персонально Учасником, містить персональні дані і є акцептуванням Програми (однозначною, безумовною і безвідкличною згодою з Програмою та підтвердженням участі в ній), в тому числі згодою на використання, обробку, включаючи збір і зберігання персональних даних, передачу їх третім особам відповідно до умов законодавства щодо захисту персональних даних. Анкета є підставою для розгляду Організатором питання реєстрації Учасника в Програмі. Анкета прирівнюється до договору приєднання у розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України.

1.8. Авторизація Учасника – ознайомлення та згода з Правилами програми та надання персональних даних і акцептування Програми (однозначна, безумовна і безвідклична згода з Програмою та підтвердженням участі в ній, в тому числі згода на використання, обробку, включаючи збір і зберігання Персональних даних, передачу їх третім особам відповідно до умов законодавства щодо захисту персональних даних) шляхом надання Організатору власного номеру українського мобільного оператора зв'язку та верифікації за допомогою повідомлення (смс-повідомлення/телефонного дзвінка/листа електронної пошти/push-повідомлення/додатка чи Сайту Програми). Авторизація є підставою для можливості схвалення реєстрації Учасника в Програмі.

1.9. Картка Учасника (далі також – «Картка або Картка «Грошове дерево») – пластикова або віртуальна картка з унікальним в межах Програми номером, який служить для ідентифікації Учасника Організатором в базі даних. Картка «ГРОШОВЕ ДЕРЕВО» не може бути використана в якості банківської, кредитної, платіжної карти чи для здійснення інших операцій, які не передбачені Правилами Програми. Відповідно до умов даної Програми, Картка «ГРОШОВЕ ДЕРЕВО» є власністю Організатора.

1.10. Бонусний Рахунок Учасника (далі також – Бонусний рахунок, Рахунок) – сукупність даних в інформаційній системі Програми по транзакціях на Картці Учасника.

1.11. Бонус – умовна одиниця, яка нараховується Організатором на Бонусний рахунок Учасника в рамках Програми відповідно до Правил Програми. Сума нарахованих Бонусів може бути використана Учасником під час придбання товарів в Місцях проведення Програми в якості знижки під час здійснення покупок, а також на інших умовах, встановлених Організатором. Бонуси не мають грошового вираження і не можуть бути отримані в грошовому еквіваленті.

1.12. Спеціальна пропозиція – надана Організатором пропозиція, за виконання умов якої Учасник Програми одержує право на отримання додаткових Бонусів.

1.13. Мобільний додаток «Аврора» - програмне забезпечення, призначене для роботи на смартфонах, планшетах та інших мобільних пристроях з підтримкою операційної системи Android, що дозволяє Учаснику Програми візуалізувати віртуальну Картку «Грошове дерево» у вигляді унікального штрих-коду.

1.14. Інформаційний центр Програми – основні засоби інформаційної підтримки Учасників, а саме Сайт Програми за посиланням: avrora.ua та номер телефону Гарячої лінії: 0800300066. Вартість дзвінків – згідно тарифів мобільного оператора.

2. РЕЄСТРАЦІЯ В ПРОГРАМІ ТА АКТИВАЦІЯ КАРТКИ

2.1. Особі, яка виявила бажання взяти участь у Програмі, необхідно зареєструватися за посиланням https://t.me/avroraua_bot або
viber://pa?chatURI=sogodniavrorachat у вигляді матричного зашифрованого коду (QR-коду), що знаходиться Місцях проведення Програми.

2.2. При реєстрації Учасник підтверджує, що він ознайомився та погодився з даними Правилами участі в Програмі й зобов'язується їх виконувати.

2.3. Учасник при реєстрації обов’язково має вказати: П.І.Б., дату народження, місце проживання, стать. У разі необхідності Організатор має право уточнювати інші дані Учасника.

2.4. Кожен Учасник Програми може зареєструвати на своє ім’я лише одну Картку.

2.5. На один номер мобільного телефону може бути зареєстрована лише одна Картка.

2.6. Картка активується протягом 48 годин після завершення реєстрації Учасника.

2.7. Активована Карта Учасника дає можливість використовувати Бонуси, що накопичуються на Рахунку Учасника, при купівлі товарів у Місцях проведення Програми. Під використанням Бонусів розуміється отримання знижки відповідно до Правил Програми.

3. ПРИПИНЕННЯ УЧАСТІ У ПРОГРАМІ ТА БЛОКУВАННЯ КАРТКИ

3.1. У разі виявлення Організатором протиправних дій будь-якого Учасника, в тому числі ознак систематичного порушення даних Правил, Організатор має право усунути Учасника від подальшої участі в Програмі без пояснення та без будь-яких негативних наслідків для себе шляхом блокування Картки та Рахунку, анулювання усіх накопичених Бонусів. Організатор залишає за собою право визначати, які саме дії є порушенням цих Правил. Такі дії Організатора не можуть бути оскаржені.

3.2. У випадку зміни номера мобільного телефону за яким зареєстрована Картка, Учаснику необхідно повідомити Інформаційний центр Програми та пройти процедуру Авторизації Учасника.

3.3. Якщо Картка не використовується Учасником у Місцях проведення програми більше 1 (одного) року, Організатор має право заблокувати її без повідомлення Учасника. У разі блокування Картки з даної причини, участь Учасника в Програмі припиняється, Рахунок блокується, нараховані Бонуси анулюються, персональні дані Учасника знищуються/видаляються.

3.4. Учасник має право припинити свою участь у Програмі в будь-який час, звернувшись до Організатора через Інформаційні центри Програми щодо припинення участі, при цьому Учаснику необхідно указати номер Картки та пройти процедуру Авторизації Учасника. Після отримання Організатором такого звернення участь Учасника в Програмі припиняється, Рахунок та Картка блокуються, Бонуси анулюються, персональні дані Учасника видаляються.

4. НАРАХУВАННЯ БОНУСІВ

4.1. Для зарахування Бонусів на Рахунок Учасника при здійсненні ним покупки та для участі у Спеціальних пропозиціях Учасник зобов’язаний застосувати свою Картку під час здійснення покупки. Будь-які інші носії інформації (крім пластикової та віртуальної Картки «Грошове дерево») не можуть бути використані для підтвердження номеру Картки Учасника.

4.2. Бонуси нараховуються на Рахунок Учасника шляхом перерахунку загальної суми грошових коштів, витрачених на придбання товару (крім придбання, товарів, які не беруть участь в Програмі) в Місцях проведення Програми відповідно до такої пропорції:

4.2.1. За 1 (одна) гривню, витрачену на придбання товару у рамках Програми, нараховується 1 Бонус, якщо інше не передбачено умовами Програми.

4.2.2. Організатор, у рамках Спеціальних пропозицій і акцій, має право нараховувати додаткову кількість Бонусів.

4.2.3. Організатор має право впроваджувати будь-які інші додаткові підстави (пропозиції) та умови для нарахування або не нарахування Бонусів, спеціальні пропозиції для Учасників Програми, шляхом розміщення інформації про такі підстави (пропозиції) та умови у Місцях проведення Програми та/або рекламно-інформаційних матеріалах Організатора.

4.3. Бонуси зараховуються на Рахунок Учасника протягом 48 годин з моменту здійснення покупки товарів у рамках Програми та/або виконання Учасником певних дій у рамках Спеціальних пропозицій і акцій Програми, якщо для цього є всі необхідні технічні можливості (присутній Інтернет-зв’язок каси Місця проведення Програми з центральною базою даних Організатора).

4.4. Нарахування Бонусів здійснюється при готівковому або безготівковому розрахунку, доступному в Місці проведення Програми.

4.5. Документом, що підтверджує обов’язок Організатора зарахувати Бонуси на Рахунок Учасника, є оригінал касового чеку Учасника з інформацією про нараховані Бонуси і Картку, яка була використана під час купівлі товару за вказаним касовим чеком.

4.6. Якщо Учаснику під час здійснення покупки із застосуванням Картки, не нараховано відповідну кількість Бонусів, він має право звернутися до Інформаційного центру Програми та повідомити інформацію про касовий чек та Картку, з якою була здійснена покупка, з метою перевірки балансу Бонусів та зарахування незарахованих Бонусів за здійснену покупку.

4.7. У випадку не звернення, протягом 14 днів з моменту здійснення покупки, Учасника до Організатора щодо зарахування Бонусів на його Рахунок, Організатор не несе жодної відповідальності щодо зарахування Бонусів за касовим чеком покупки, здійсненої із застосуванням Картки, під час відсутності Інтернет-зв’язку.

5. ВИКОРИСТАННЯ БОНУСІВ

5.1. Учасник Програми під час здійснення покупки товарів, з пред’явленням Картки, має право на використання накопчених бонусів, шляхом отримання знижки.

5.2. Знижка надається в розмірі частини a6o повної вартості товару (товарів) з ПДВ на будь-яку суму за умови, що сума оплати грошовими коштами становитиме не менше 0,1 грн за кожну одиницю товару у чеку. У підрозділі касового чеку «Списано» можна перевірити кількість списаних Бонусів за дану покупку.

5.3. Списання бонусів проводиться з розрахунку 100 Бонусів = 1 грн, якщо інше не передбачено умовами Програми.

5.4. Використання Бонусів на Місцях проведення Програми можливо у наступному випадку.

5.4.1. Якщо Картка активована відповідно до Правил Програми.

5.4.2. Якщо для списання Бонусів є всі необхідні технічні можливості (присутній Інтернет-зв’язок каси у Місцях проведення Програми з центральною базою даних Організатора).

5.5. Учасник Програми зобов'язаний повідомити представника Організатора про бажання придбати товар із використанням Бонусів, які накопичуються на його Картці.

5.6. Організатор залишає за собою право обмежувати перелік товару, при придбанні якого Учасник може використовувати Бонуси.

5.7. При пред’явленні Учасником вимоги про списання Бонусів з Картки, представник Організатора має право вимагати від Учасника пред’явлення документу, що засвідчує особу. Ненадання документу, що засвідчує особу, є підставою для відмови Учасникові у використанні Бонусів.

5.8. Бонуси не є платіжним засобом, не мають готівкового вираження, не дають права на одержання їх у грошовому еквіваленті.

5.9. Картка та Бонуси, що нараховані на Картці Учасника і права, що надані йому у рамках Програми, не можуть бути продані, передані або відступлені іншій особі чи використані іншим чином, окрім як у порядку, передбаченому даними Правилами.

5.10. Організатор не несе відповідальності за несанкціоноване використання Картки Учасника.

5.11. Використання Бонусів можливе з моменту їх нарахування.

6. НАРАХУВАННЯ РЕШТИ НА КАРТКУ

6.1. При кожній покупці з використанням Картки «Грошове дерево» за бажанням Учасника решта від суми, що надається для сплати за покупку, може бути зарахована на Картку частково або повністю (але загальною сумою не більше 1 гривні) у якості Бонусів.

6.2. Нарахування решти на Картку відбувається у момент купівлі товарів, якщо для цього є всі необхідні технічні можливості з використанням Картки.

6.3. У випадку відсутності Інтернет-зв’язку під час здійснення покупки із застосуванням Картки, Учасник отримує касовий чек, в якому у розділі «Нараховано» буде визначено кількість Бонусів (в тому числі решти від наданої до сплати за покупку суми), що повинна бути нарахована за дану покупку. Якщо в розділі чеку «Нараховано» буде вказано «Нараховано: 0», це означає, що Бонуси за здійснену покупку не зараховані на Картку Учасника. За таких умов Учасник має право звернутися до Організатора через Інформаційний центр Програми, обов’язково маючи касовий чек, за яким була здійснена покупка, з метою перевірки «Балансу Бонусів» та зарахування не зарахованих Бонусів за покупку (в тому числі решти від наданої до сплати за покупку суми), здійснену за даним касовим чеком.

6.4. У випадку не звернення, протягом 14 днів з моменту здійснення розрахунку за придбаний, Учасника до Організатора щодо зарахування решти у вигляді Бонусів на Картку, Організатор не несе жодної відповідальності щодо зарахування решти на Картку за касовим чеком покупки, здійсненої із застосуванням Картки, під час відсутності Інтернет-зв’язку.

6.5. Решта нараховується на Картку у якості Бонусів протягом 48 годин з моменту здійснення розрахунку.

6.6. Використання решти, зарахованої на Картку у вигляді Бонусів, здійснюється відповідно до розділу 5 Правил Програми.

7. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

7.1. У випадку повернення Учасником придбаного ним товару, Організатор повертає Учасникові вартість товару, яка була фактично сплачена Учасником у грошовому еквіваленті, при цьому кількість Бонусів, використаних під час здійснення покупки цього товару, повертаються на Рахунок Учасника.

7.2. Організатор має право списати з Картки Учасника відповідну кількість Бонусів, зарахованих при купівлі товару, що повертається. Якщо Бонусів на Рахунку для такого списання буде недостатньо, то баланс Рахунку може стати від’ємним.

8. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА УЧАСНИКА

8.1. Беручи участь у Програмі, Учасник дає згоду на подальше отримання на його номер телефону новин та інших інформаційних та рекламних повідомлень від Організатора.

8.2. Учасник може дізнатися про перелік Місць проведення Програми та про умови спеціальних пропозицій, доступних тільки для Учасників Програми, за допомогою Інформаційного центру Програми.

8.3. Учасник має можливість перевірити суму накопичених на Рахунку Бонусів за допомогою Інформаційного центру Програми, мобільного додатку та касового чеку.

8.4. Організатор не несе відповідальності за неможливість контакту з Учасником, якщо контактні дані Учасника вказані невірно або на момент контакту з Інформаційним центром змінилися. Учасники несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними контактної інформації.

9. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

9.1. Приймаючи участь в Програмі, кожен Учасник тим самим підтверджує, надає та висловлює наступне.

9.1.1. Свою згоду Організатору Програми на обробку та використання своїх персональних даних, наданих у межах проведення Програми згідно з цими Правилами, що не суперечить законодавству України.

9.1.2. Шляхом участі в Програмі Учасники свідчать, що їх погодження/дозволи, визначені у цих Правилах, є безумовними та належними, такими, що надають змогу зробити висновок про їх надання, у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

9.1.3. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників Програми, створені під час проведення Програми або у зв’язку із проведенням Програми належать Організатору. Організатор вправі використовувати вказані матеріали на власний розсуд у межах, що передбачені цим Правилами та відповідають чинному законодавству України.

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Організатор залишає за собою право відмовити будь-кому в участі у Програмі на власний розсуд без будь-яких негативних наслідків для себе.

10.2. Організатор має право в односторонньому порядку вносити зміни в дані Правила шляхом розміщення нової редакції Правил на Сайті Програми.
10.3. Повідомлення про призупинення або припинення або продовження дії Програми, а також про зміну Правил Програми вважається направленим Учасникові, якщо воно було розміщено на Сайті Програми та/або у Місцях проведення Програми та/або направлене Учасникові на номер мобільного телефону. При цьому Організатор не зобов’язується повідомляти Учасника про зміни шляхом направлення повідомлення на номер мобільного телефону.

10.4. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.

10.5. Організатор залишає за собою право на власний розсуд нараховувати/списувати Бонуси з Рахунку Учасника у тому випадку та у тій кількості, яка була нарахована/списана помилково.

10.6. Організатор не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин. До таких подій відносяться: стихійні лиха, збройні конфлікти, технічні проблеми, рішення Уряду України, пожежі, потопи, протиправні дії третіх осіб (крадіжки, пошкодження, та інші дії третіх осіб, що суперечать чинному законодавству України).